Dreptul pacientului la informația medicală         Obligațiile pacientului 


                                                                  Pacientul are dreptul:

    -de a fi informat cu privire la serviciile medicale disponibile, precum și la modul de a le utiliza.
    -de a fi informat asupra identității și statutului profesional al furnizorilor de servicii de sănătate.
    -de a fi informat asupra regulilor și obiceiurilor pe care trebuie sa le respecte pe durata spitalizarii.
    -de a fi informat asupra stării sale de sănatate, a intervențiilor medicale propuse, a riscurilor potențiale ale fiecarei proceduri, a alternativelor existente la procedurile propuse, inclusiv asupra neefectuarii tratamentului și nerespectarii recomandarilor medicale, precum si cu privire la date despre diagnostic si prognostic.Informatiile se aduc la cunostinta pacientului intr-un limbaj respectuos, clar, cu minimalizarea terminologiei de specialitate; in cazul in care pacientul nu cunoaste limba romana, informatiile i se aduc la cunostinta in limba materna ori in limba pe care o cunoaste sau, dupa caz, se va cauta o alta forma de comunicare.Rudele si prietenii pacientului pot fi informati despre evolutia investigatiilor, diagnostic si tratament, cu acordul pacientului.
    -de a decide daca mai doreste sa fie informat in cazul in care informatiile prezentate de catre medic i-ar cauza suferinta.
    -de a cere in mod expres sa nu fie informat si de a alege o alta persoana care sa fie informata in locul sau.
    -de a cere si de a obtine o alta opinie medicala.
    -de a solicita si de a primi la externare, un rezumat scris al investigatiilor, diagnosticului, tratamentului si ingrijirilor acordate pe perioada spitalizarii.

                                           Consimțământul pacientului privind intervenția medicală

Pacientul are dreptul sa refuze sau sa opreasca o interventie medicala asumandu-și, in scris, raspunderea pentru decizia sa; consecintele refuzului sau ale opririi actelor medicale trebuie explicate pacientului.
Cand pacientul nu isi poate exprima vointa, dar este necesara o interventie medicala de urgenta, personalul medical are dreptul sa deduca acordul pacientului dintr-o exprimare anterioara a vointei acestuia.
In cazul in care pacientul necesita o interventie medicala de urgenta, consimtamantul reprezentantului legal nu mai este necesar. In cazul in care se cere consimtamantul reprezentantului legal, pacientul trebuie sa fie implicat in procesul de luare a deciziei atat cat permite capacitatea lui de intelegere.
In cazul in care furnizorii de servicii medicale considera ca interventia este in interesul pacientului, iar reprezentantul legal refuza sa isi dea consimtamantul, decizia este declinata unei comisii de specialitate. Comisia de specialitate este constituita din 3 medici pentru pacientii internati in spitale si din 2 medici pentru pacientii din ambulator.
Consimtamantul pacientului este obligatoriu pentru recoltarea, pastrarea, folosirea tuturor produselor biologice prelevate din corpul sau, in vederea stabilirii diagnosticului sau a tratamentului cu care acesta este de acord.
Consimtamantul pacientului este obligatoriu in cazul participarii sale in invatamantul medical clinic si la cercetarea stiintifica. Nu pot fi folosite pentru cercetare stiintifica persoanele care nu sunt capabile sa isi exprime vointa, cu exceptia obtinerii consimtamantului de la reprezentantul legal si daca cercetarea este facuta si in interesul pacientului.
Pacientul nu poate fi fotografiat sau filmat intr-o unitate medicala fara consimtamantul sau, cu exceptia cazurilor in care imaginile sunt necesare diagnosticului sau tratamentului si evitarii suspectarii unei culpe medicale.

                                      Dreptul la confidentialitatea informatiilor si viata privata a pacientului

Toate informatiile privind starea pacientului, rezultatele investigatiilor, diagnosticul, prognosticul, tratamentul, datele personale sunt confidentiale chiar si dupa decesul acestuia.
Informatiile cu caracter confidential pot fi furnizate numai in cazul in care pacientul isi da consimtamantul explicit sau daca legea o cere in mod expres.
Acordarea consimtamantului nu mai este obligatorie, in cazul in care informatiile sunt necesare altor furnizori de servicii medicale acreditati, implicati in tratamentul pacientului.
Pacientul are acces la datele medicale personale. Orice amestec in viata privata, familiala a pacientului este interzis, cu exceptia cazurilor in care aceasta imixtiune influenteaza pozitiv diagnosticul, tratamentul ori ingrijirile acordate si numai cu consimtamantul pacientului. Sunt considerate exceptii cazurile in care pacientul reprezinta pericol pentru sine sau pentru sanatatea publica.

                                                    Drepturile pacientului la tratament și ingrijiri medicale

In cazul in care furnizorii sunt obligati sa recurga la selectarea pacientilor pentru anumite tipuri de tratament care sunt disponibile in numar limitat, selectarea se face numai pe baza criteriilor medicale.
Criteriile medicale privind selectarea pacientilor pentru anumite tipuri de tratament vor fi elaborate de catre Ministerul Sanatatii
Interventiile medicale asupra pacientului se pot efectua numai daca exista conditiile de dotare necesare si personal acreditat. Fac exceptie cazurile de urgenta aparute in situatii extreme.
Pacientul are dreptul la ingrijiri terminale pentru a putea muri in demnitate.
Pacientul poate beneficia de sprijinul familiei, al prietenilor, de suport spiritual, material si de sfaturi pe tot parcursul ingrijirilor medicale. La solicitarea pacientului, in masura posibilitatilor, mediul de ingrijire si tratament va fi creat cat mai aproape de cel familial.
Pacientul internat are dreptul si la servicii medicale acordate de catre un medic din afara spitalului.
Personalul medical sau nemedical din unitatile sanitare nu are dreptul sa supuna pacientul nici unei forme de presiune pentru a-l determina pe acesta sa il recompenseze altfel decat prevad reglementarile de plata legale din cadrul unitatii respective.
Pacientul poate oferi angajatilor sau unitatii unde a fost ingrijit plati suplimentare sau donatii, cu respectarea legii.
Pacientul are dreptul la ingrijiri medicale continue pana la ameliorarea starii sale de sanatate sau pana la vindecare.

                                                                              Obligațiile pacientului

    Să respecte regulile de acces, de conduită şi disciplină ale Spitalului
    Sa prezinte la internare actele necesare formalitatilor de internare: biletul de trimitere de la medicul de familie/specialist ambulatoriu, buletinul/cartea de identitate sau certificatul de nastere dupa caz, dovada de asigurat CAS (card de sanatate, adeverinta CAS, alte
    adeverinte )
    Să ofere personalului medical toate informaţiile relevante pe care le deţin despre starea de sănătate proprie, precum şi informaţiile de orice altă natură (apartenenţa religioasă, valori şi cutume culturale, etnice etc.) care pot afecta sau influenţa îngrijirea medicală şi serviciile conexe.
    Să ofere informaţii exacte şi complete în legătură cu spitalizările anterioare, detaliile personale şi de sănătate, inclusiv regimuri alimentare şi stil de viaţă.
    Să informeze personalul medical, întocmai şi la timp, cu privire la orice manifestare sau reacţie la tratamentul sau medicamentele prescrise.
    Să respecte cu stricteţe tratamentul şi indicaţiile medicului
    Să respecte cu stricteţe regimul alimentar indicat de medic;
    Sa păstreze alimentele de orice fel numai în frigider (nu pe masă sau noptieră).
    Să aibă o conduită civilizată faţă de personalul medico – sanitar
    Să respecte programul de vizită pentru a nu perturba desfasurarea activitatii medicale;
    Să respecte liniştea în cadrul Spitalului şi să nu produca disconfort pacienţilor internaţi şi celorlalte persoane din jur.
    Să nu fumeze în incinta spitalului, să nu consume sau să introducă în spital băuturi alcoolice ori substanţe interzise de lege.
    Să păstreze curăţenia în spaţiile comune şi, după caz, în rezervă.
    Să nu părăsească incinta spitalului .
    Sa nu se deplaseze în alte departamente decât în cele în care sunt internaţi, cu excepţia cazurilor care necesita investigaţii
    Este interzis accesul pacienţilor în zonele de risc: centra termica, laborator, depozit de deşeuri medicale ori periculoase, precum şi în orice altă zonă stabilită de conducerea spitalului;
    Să respecte intimitatea şi confidenţialitatea persoanei, viaţa privată şi programul celorlalţi pacienţi, inclusiv ale personalului medical.
    Să nu deterioreze bunurile spitalului, precum şi bunurile aflate în proprietatea altor persoane

    ©  2023

    Spital Cavnic