gallery/88e15d707a2717d1c5ca197f4982141f
gallery/pozafrontpagemedie_1

Spitalul de psihiatrie Cavnic este unitate sanitară cu personalitate juridică, de utilitate
publică, cu paturi, în curs de acreditare de către Comisia Naţională de Acreditare a Spitalelor
în ciclul al 2-lea. Unitatea sanitară furnizează servicii medicale preventive,
curative, de recuperare, organizat şi finanţat conform prevederilor legale, participând la asigurarea
stării de sănătate a populaţiei în baza Legii 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu
modificările şi completările ulterioare. Spitalul de psihiatrie Cavnic se afla in subordinea Consiliului local al Orasului Cavnic. Se asigură servicii medicale pentru populația orașului Cavnic și totodata preia cazuri din localitățile județului Maramureș și a județelor invecinate în secțiile paliative și psihiatrie.

Spitalul dispune de număr total de 130 paturi. A fost inființat în anul 2004, într-un județ în care structurile de psihiatrie erau dispersate, iar adresabilitatea depășea capacitatea secțiilor de profil existente. Morbiditatea prin boli psihice avea o incidență mare intr-o zonă cu mulți disponibilizați din minerit și o rată a depresiilor peste media națională. Unitatea este intr-o continuă evoluție calitativă, dezvoltându-se odată cu orașul devenit astăzi stațiune turistică. Modernizarea pe mai departe este aprobată de guvern prin O.M. 2486/12.06.2020 (link aici), asigurand pe viitor extinderea capacităților spitalului nostru de a asigura servicii medicale la standarde europene.Viziunea conducerii Spitalului de Psihiatrie Cavnic este de a dobândi și menține o reputație crescută a spitalului prin calitatea serviciilor medicale. Misiunea Spitalului de Psihiatrie Cavnic este de a se orienta permanent către necesitățile actuale ale pacienților și de a le furniza servicii medicale integrate și aliniate la principiul" Îmbuntățirii continue"