gallery/88e15d707a2717d1c5ca197f4982141f

Comunicate de presă

Acces la Informații de interes public si mass-media

 

OBLIGAȚII GENERALE:

Niciunui reprezentant al mass-media nu îi este permis accesul în incinta spitalului, decât cu acordul conducerii, in urma unei solicitari scrise sau telefonice și cu permis de vizitare.
Reprezentantii mass-media vor fi, pe tot parcursul vizitei, insoţiţi de un angajat al spitalului
Accesul in secțiile spitalului va fi restrictionat și acordat doar cu avizul sefului de sectie
Accesul mass-media la pacienţi şi/sau informaţii legate de pacienţi este posibil numai cu acordul pacientului/aparţinătorilor, după caz, iar tipurile de informaţii şi volumul acestora vor respecta limitele stabilite de aceştia;
Legatura dintre spital și mass media este asigurată de purtătorul de cuvânt al spitalului, desemnat prin decizie internă;
Pot comunica, direct cu mass-media:
- managerul unităţii în funcţie de subiectul de interes public sau de circumstanţe;

- medicul şef de secţie/medicul curant dacă aceştia sunt nominalizaţi de către conducerea unităţii;

- medicul de gardă, în situaţii deosebite ce implică informarea rapidă şi permanentă, „la cald” a opiniei publice, privind desfăşurarea unui eveniment apărut în spital;

Realizarea unui interviu cu echipa manageriala a spitalului se va realiza doar in urma unei solicitari scrise și doar cu acordul personal al directorului respectiv;
Fotografierea şi filmarea in cadrul spitalului nu este permisă decat cu acordul conducerii şi al persoanelor implicate
In cazul solicitărilor venite din partea presei, în afara orelor de program ale membrilor direcţiunii, medicul de gardă poate da mass-mediei doar acele informaţii care privesc o situaţie sau un caz a cărei gestionare se află exclusiv în sfera competenţei, atribuţiilor şi/sau preocupărilor sale, ţinând cont de obligativitatea respectării confidenţialităţii datelor cu caracter personal şi a drepturilor pacienţilor. Pentru alte informaţii, medicul va recomanda jurnaliştilor programarea prin secretariatul spitalului, a unei vizite sau întâlniri în zi lucrătoare, la sediul unităţii, cu persoanele abilitate sau desemnate de conducere în acest sens.

 

PENTRU EVENIMENTE MEDICALE DEOSEBITE: accidente rutiere, accidente de munca, accidente casnice, calamitati etc.:

Informatiile despre eveniment se vor acorda doar de către purtătorul de cuvânt al spitalului / medicul de gardă, numai după stabilizarea pacienţilor / diagnosticare
Informatiile vor fi acordate sub rezerva codului deontologic si tinand cont de Legea 46/2003, privind drepturile pacientului, respectiv după acceptul pacientului sau al aparţinătorilor
Accesul este neingradit pentru presă:

Când insotesc o delegatie oficială în unitate, cu acordul acesteia.
Când este însoţită de manager / alți directori.
Când participă la un eveniment în spital, după obţinerea aprobării conducerii spitalului.