Informatii privind numarul de pacienti tratati si consultati

-nr. de pacienţi trataţi (externati)  pe anul 2014   - 1824 pacienti

-nr. de examene paraclinice realizate pe anul 2014   - 2584 examene

-informaţii referitoare la nr. de consultaţii realizate pe an   -in camera de garda-1146 pacienti

-in ambulatoriul de specialitate  -1825 pacienti   

 

Numar mediu de bolnavi/medic                              Propus: 290      Realizat:304
Numar mediu de bolnavi/asistenta                         Propus: 56        Realizat:58.84
Proportia medicilor din total personal                                    7.06%
Nr. mediu consultatii/medic in camera de garda    Propus:233        Realizat:229.20
Numar de servicii spitalicesti furnizate                   Propus:2508      Realizat:2561

 

                                                               Indicatorii de performanta ai managementului spitalului pe anul 2014    
                                                                                         Spitalul:  de Psihiatrie Cavnic     
                                                                                               Judetul:  Maramures     
             
             
  Categoria de indicatori     Denumire indicator Propus Realizat 
A Indicatori de management a resurselor 1   Numar mediu de bolnavi externati / un medic 290 304
A   2   Numar mediu de bolnavi externati / o asistenta medicala 56 58.84
A   3   Proportia medicilor din totalul personalului 7.06% 7.06%
A   4   Proportia personalului medical din totalul personalului angajat al spitalului 55% 55.29%
A   5   Proportia personalului medical cu studii superioare din totalul personalului medical 40% 44.68%
    6   Numarul mediu de consultatii / un medic in camera de garda 233 229.20
A   7   Numar mediu de consultatii / medic UPU 0 0
             
B Indicatori de utilizare a serviciilor 1   Numarul de pacienti externati - total si pe sectiii 1805 1824
        Compartiment medicinã internã  620 625
        Sectia psihiatrie  1100 1109
        Compartiment îngrijiri paliative 85 90
B   2   Durata medie de spitalizare - pe spital si pe fiecare sectie 13.55 13.50
        Compartiment medicinã internã 8.80 8.75
        Sectia psihiatrie  16.11 16.01

        Compartiment îngrijiri paliative 15.10 15.03
B   3   Rata de utilizare a paturilor - pe spital si pe fiecare sectie 90.00% 86.41%
        Compartiment medicinã internã 93.00% 89.30%
        Sectia psihiatrie  90.00% 87.72%
        Compartiment îngrijiri paliative 66.00% 65.89%
B   4   Proportia pacientilor internati din totalul pacientilor prezentati la camera de garda 13.00% 14.14%
B   5   Numarul pacientilor consultati in ambulatoriu 1800 1825
B   6   Proportia urgentelor din totalul pacientilor internati 8.00% 8.80%
        Compartiment medicinã internã 4.50% 4.60%
        Sectia psihiatrie  11.00% 11.94%
        Compartiment îngrijiri paliative 0 0
B   7   Durata medie de asteptare in camera de garda    
        UPU    
B   8   Numar de servicii spitalicesti furnizate, pe tip de serviciu: 2508 2561
        acuti (DRG) 1323 1363
        cronici  455 461
        spitalizare de zi 730 737
B   9   Indicele de complexitate al cazurilor pe spital si pe fiecare sectie 0.9622 0.9743
        Compartiment medicinã internã 0.8012 0.8127
        Sectia psihiatrie  1.3010 1.3159
        Compartiment îngrijiri paliative 0 0
B   10   Procentul pacientilor cu interventii chirurgicale din totalul pacientilor externati din sectiile chirurgicale 0 0
        Compartiment medicinã internã 0 0
        Sectia psihiatrie  0 0
        Compartiment îngrijiri paliative 0 0
B   11   Procentul pacientilor cu complicatii si co-morbiditati din totalul pacientilor externati 92.40% 92.87%
        Compartiment medicinã internã 97.00% 97.76%
        Sectia psihiatrie  89.60% 90.17%

        Compartiment îngrijiri paliative 91.80% 92.22%
B   12   Numar de pacienti pe lista de asteptare pe sectii 145 145
        Compartiment medicinã internã 45 45
        Sectia psihiatrie  90 90
        Compartiment îngrijiri paliative 10 10
C Indicatori economico-financiari 1 0 Executia bugetara fata de bugetul de cheltuieli aprobat  100 100
    2 0 Structura cheltuielilor pe tipuri de servicii si in functie de sursele de venit(2013): 100 100
                                                                              - spitalizare continuã    
                                                                              - paraclinic     
    2 1 Servicii medicale spitalicesti - Cheltuieli totale    
        a) cheltuieli din veniituri proprii    
         - cheltuieli de personal    
         - cheltuieli materiale    
         - cheltuieli de capital    
        b) cheltuieli din donatii si sponsorizari    
         - cheltuieli de personal    
         - cheltuieli materiale    
         - cheltuieli de capital    
        c) cheltuieli din fondul bugetului de stat    
         - cheltuieli de personal    
         - cheltuieli materiale    
         - cheltuieli de capital    
        d) cheltuieli din fondul bugetului local    
         - cheltuieli de personal    

         - cheltuieli materiale    
         - cheltuieli de capital    
C   2 2 UPU - cheltuieli totale    
        a) cheltuieli din veniituri proprii    
         - cheltuieli de personal    
         - cheltuieli materiale    
         - cheltuieli de capital    
C   2 3 Rezidenti III-VII    
        a) cheltuieli din veniituri proprii    
         - cheltuieli de personal    
         - cheltuieli materiale    
         - cheltuieli de capital    
C   3 0 Procentul veniturilor proprii din totalul veniturilor spitalului 5.00% 8.61%
C   4 0 Procentul cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor spitalului 80.00% 77.83%
C   5 0 Procentul cheltuielilor de medicamente din totalul cheltuielilor spitalului 4.80% 4.44%
C   6 0 Procentul cheltuielilor de capital din totalul cheltuielilor spitalului 0 0
C   7 0 Costul mediu / zi de spitalizare pe fiecare sectie 140.00 136.15
        Compartiment medicinã internã 120.00 116.08
        Sectia psihiatrie  142.00 138.35
        Compartiment îngrijiri paliative 189.00 185.43
D Indicatori de calitate 1   Rata mortalitatii intraspitalicesti - pe total spital si pe fiecare sectie 5.00% 1.64%
        Compartiment medicinã internã 1.00% 0.16%
        Sectia psihiatrie  0 0
        Compartiment îngrijiri paliative 85.00% 32.22%
D   2   Proportia pacientilor decedati in primele 24 de ore de la internare - total spital si pe fiecare sectie 1.00% 0.05%
        Compartiment medicinã internã 0 0
        Sectia psihiatrie  0 0

        Compartiment îngrijiri paliative 3.00% 1.11%
D   3   Proportia pacientilor decedati la 48 de ore de la interventia chirurgicala - total si pe fiecare sectie chirurgicala 0 0
        Compartiment medicinã internã 0 0
        Sectia psihiatrie  0 0
        Compartiment îngrijiri paliative 0 0
D   4   Rata infectiilor nozocomiale - pe total spital si pe fiecare sectie 0.13% 0
        Compartiment medicinã internã 0.13% 0
        Sectia psihiatrie  0.13% 0
        Compartiment îngrijiri paliative 0.13% 0
    5   Rata pacientilor reinternati in 30 de zile de la externare 1.90% 1.86%
        Compartiment medicinã internã 1.00% 0.80%
D       Sectia psihiatrie  2.40% 2.25%
        Compartiment îngrijiri paliative 4.60% 4.44%
    6   Indicele de concordanta intre diagnosticul de internare / diagnosticul la extermare 84.00% 87.33%
        Compartiment medicinã internã 92.00% 94.88%
        Sectia psihiatrie  80.00% 82.24%
        Compartiment îngrijiri paliative 95.00% 97.78%
D   7   Procentul pacientilor internati si transferati catre alte spitale 0.50% 0.33%
        Compartiment medicinã internã 1.00% 0.95%
        Sectia psihiatrie  0 0
        Compartiment îngrijiri paliative 0 0

             
             
D   9   Numarul de plangeri si reclamatii de la pacienti 50

             
               MANAGER                                                                                                     DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL   
  DR.CIOC VALERIU RADU                                                                                                                EC.FRANC MARIA   
             
           

 

 

gallery/pict-1
gallery/pict1
gallery/pict2
gallery/pict3
gallery/icon1
gallery/icon2
gallery/icon3

Structura

Amplasare

Corpul Medical

Amplasat pe DN184, la 30 de km de Baia-Mare, pe partea stanga a sensului de mers spre Sighetu-Marmatiei.

Misiunea noastra este prestarea unui act medical de calitate

Va sta la dispozitie permanent si va multumeste pentru increderea acordata.

www.000webhost.com